اگر به دنبال وکیل خوب تخلفات رانندگی در مشهد هستید این پست را بخوانید.

وکیل تخلفات رانندگی در مشهد

وکیل تخلفات رانندگی در مشهد کسی است که به صورت تخصصی شما را در تخلفات و جرایم رانندگی کمک می نماید. گاهی در هنگام وقوع تصادف یا انجام برخی تخلفات رانندگی اثبات بی گناهی و یا تخفیف در مجازات کار سختی است و نیاز به یک فرد متخصص دارد تا بتواند به درستی از شما در برابر قانون دفاع نماید.

همچنین بخوانید: وکیل تصادفات در مشهد

انواع جرایم رانندگی

جرایم رانندگی به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

 • جرایم دو برگی

زمانی که در ین رانندگی مرتکب خلافی می شوید و به دستور پلیس نمی ایستید در این زمانی جریمه دو برگی صادر می شود. در این شرایط با اینکه قبض برگه جریمه جدا نمی شود اما برای پلاک شما ثبت می شود. زمانی که جریمه دو برگی می شوید مشمول پرداخت دو جریمه می باشید یکی برای سرپیچی از قوانین رانندگی و دیگری برای توجه نکردن به دستور پلیس راهنمایی رانندگی.

 • جرایم الصاقی

جرایم الصاقی همان برگه های جریمه ای هستند که وقتی ماشین را پارک کرده اید و در آن نیستید پلیس برای شما صادر می کند و یر شیشه پاک کن قرار می دهد. در این مورد اگر جریمه به موقع پرداخت نشود باید دوبرابر جریمه را پرداخت نمایید.

 • جرایم تسلیمی

این نوع جریمه زمانی است که هنگام تخلف به دستور پلیس متوقف می شوید و قبض جریمه و اخطار او را ردیافت می کنید. در این نوع جریمه اگر تا ظرف 60 روز مبلغ آن را پرداخت ننمایید مبلغ جریمه دو برابر می شود.

 • جرایم ثبت شده توسط دوربین ها

به طور کلی دو نوع جریمه توسط دوربین ها وجود دارد:

 1. جریمه ای که دوربین هوشمند ثبت می نماید.
 2. جریمه ای که پلیس راهور با رصد خودروها از طریق دوربین به ثبت می رسانند.

در قانون جرایم رانندگی دو جنبه عمومی و خصوصی دارند.

جرایم قانونی تخلفات رانندگی به دوسته تقسیم می شوند:

 • دسته اول صدماتی که که حاصل ا این جرایم است.
 • دسته دوم تخلفاتی که صدمه وارد نمی کند اما به لحاظ قاونی جرم می باشد.

به دلیل اینکه تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی رخ می دهند بر اساس ماده قانونی 714-717 قانون اساسی، قانون به دسته اول جرایم میپردازد. یک وکیل خوب تخلفات رانندگی در مشهد میتواند شما را در امر رسیدگی به امور قانونی این جرایم کمک نماید.

عناصر جرایم رانندگی

جرایم رانندگی دارای دو عنصر زیر هستند:

 • عنصر مادی جرایم و تخلفات رانندگی

عنصر مادی اینگونه جرایم رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه است به صورتی که یکی از صدمات مذکور در قانون انجام شود.

 • عنصر روانی تخلفات و جرایم رانندگی

عنصر روانی جرایم رانندگی به موادری چون عدم مهارت راننده، بی مبالاتی، بی احتیاطی، و عدم رعایت نظامات دولتی است. راننده ای که شامل موارد فوق باشد مقصر است.

مجازات تخلفات و جرایم رانندگی

اگر تخلفات حاصل از جرایم رانندگی قتل باشد بر اساس ماده 714 قانون شخص به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می گردد و موظف به پرداخت دیه می شود. اگر تخلف حاصل از جرایم رانندگی وارد کردن صدمه ای غیر قابل درمان باشد یا از بین رفتن عضوی از بدن باشد مرتکب به حبس از 2 ماه تا یکسال محکوم و پرداخت دیه محکوم می شود. اگر صدمات به شخص به صورت خفیف باشد مرتکب به حبس از 2 ماه تا یکسال و پرداخت دیه محکوم می گردد.

مواردی که باعث تخفیف مجازات در تخلفات رانندگی می شوند:

بر اساس تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر راننده در مجازات تخفیف می خورد:

 • آگاه کردن ماموران راهنمایی رانندگی
 • رساندن مصدوم برای معالجه
 • فراهم نمودن موجبات معالجه برای مصدوم

از آنجایی که برخی از امور قانونی برای رسیدگی به تخلفات رانندگی تخصصی می باشد حضور یک وکیل تخلفات رانندگی در مشهد می تواند شما را برای رسیدن به هدف مورد نظر یاری نماید.