اگر به وکیل فروش مال غیر در مشهد نیاز دارید متن زیر را بخوانید.

وکیل فروش مال غیر در مشهد

فروش مال غیر از سری جرایم یمیباشد که علاوه بر خسارات مادی که بر شخص وارد می نماید به نظم و امنیت جامعه نیز لطمه وارد می کند. هر شخصی مالک مال خود می باشد و حق استفاه از اماول خود رابه هر نحوی که بخواهد دارد و این امر کاملا قانونی می باشد. اما در مواردی ممکن است افرادی پیدا شوند که بدون اجازه، مال و امول شخص دیگر را مبادله کنند و افراد دیگر واگذار کنند که در اصطلاح فروش مال غیر انجام داده اند. این امر نوعی کلاهبرداری بوده وفیر قانونی می باشد و مجازات دارد. وکیل فروش مال غیر مشهد در موارد مشابه می تواند با درایت خود شما را راهنمایی نماید.

همچنین بخوانید: وکیل رهن در مشهد

فروش مال غیر

فروش مال غیر به معنی این است که شخص مال و منغعت متعلق به شخص دیگر را غیر قانونی و با سو نیت برای به دست آوردن منافع، بفروشد. در واقع انتقال دهنده بدون اینکه مالک مال باشد یا مجوز داشته باشد، خود را مالک معرفی می نماید و مال غیر را به شخص دیگر منتقل می نماید. جرم این امر، از جمله جرایمی است که علاوه بر جنبه عمومی، جنبه خصوصی نیز دارد.

وکیل فروش مال غیر

در مواقعی این چنینی بهتر است از یک وکیل فروش مال غیر در مشهد کمک بگیرید تا بتوانید به بهترین نحو و به درستی از ق خود دفاع کنید. برای شکایت و اثبات حقوق خود بایستی به یک وکیل خبره و مسلط به جرایم مالی مراجعه نمایید به دلیل اینکه فروش مال غیر از جمله انواع جرایم مالی می باشد و کلاهبرداری به حساب می آید. بنابراین با مراجعه به یک وکیلی که آشنایی و تسلط کامل له قوانین جرایم مالی دارد می تواند مثمر ثمر باشد.

مجازات جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر علاوه بر آسیبی که به یک شخص می زند، باعث بر هم خوردن امنیت و آرامش جامعه هم میشود، به همین دلیل، قانون گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر می باشد:

  • حبس به مدت یک تا هفت سال
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
  • بازگرداندن مال به صاحب آن
  • انفصال مادام العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد)

مصادیق جرم فروش مال غیر

  • فروش مال غیر در اموال مشاع

اگر بیش از سهم فروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اجازه سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود.

  • تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند. این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.

  • معامله معارض

معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد..ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.