اگر به وکیل خوب خیانت در امانت در مشهد نیاز دارید متن زیر را بخوانید.

وکیل خیانت در امانت در مشهد

جرم خیانت در امانت از سری جرایم سات که علیه اموال و مالکیت می باشد اما نکته ی مهم این است که موضوع آن باید مال عینی و معین باشد و مال کلی جزو جرایم خیانت در امانت باشد. با توجه به وجود جرایم خاص خیانت در امانت و تشخیص سخت انواع آن لازم است از  وکلای متخصص خیانت در امانت در مشهد راهنمایی بگیرید تا دچار ضرر و زیان های مالی نشوید و قبل از ضرر مادی جلوگیری به عمل آورید.

همچنین بخوانید: وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد

خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت شرایطی است که مالی به امین سپرده می شود و ان شخص آن را تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد ، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند .
 

صور جرم خیانت در امانت

  • سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

یکی از صورت های جرم خیانت در امنت سو اتفاده از ضعف نفس  یا هویو هوس افرا غیر رشد است است که به ضرر ایشان سندی تجار یا غیر تجاری و یا هر نوشته ی دیگری که موجب التزام شخص یا برائت ذمه گیرنده ی سند یا هر شخص دیگری شود. که مجازات آن علاوه ببر جبران خسارت مالی، حبس از شش ماه ا دوسال و از یک میلوین ریال تا ده میلیوین ریال  است.

  • سوء استفاده از سفید مهر

اگر کسی از سفید مهر یا سفید امضایی که به هر نحوی به دستش رسیده سوء استفاده کند جرم محسوب می شود و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.

  • خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

هریک از کارکنان نهاد های دولتی، اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی و حوالجات و مطالبات و سهام و سایر اسناد یا سایر اموال متعلق به سازمان های دولتی یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده اند را مورد استفاد غیر مجاز قرا دهند، بدون اینکه قصد تملک داشته باشند، متصرف غیر قانونی محسوب می شوند که علاوه بر جبران خسارت مالی و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و درصورت نفع بردن علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی محکوم می شوند.

خیانت در امانت در قانون تجارت

در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به و ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و به علاوه وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عوان مالکیت، تقاضای ثبت شده، متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

شرایط اثبات جرم خیات در امانت

برای اثبات جرم باید مدارک زیر را داشته باشید:

  • رسید امانی مالی که به امانت سچرده اید و مالک خواستار استرداد و مطالبه ی آن باشد.
  • تنظیم اظهارنامه و دادخواست برای شکایت به دادسرا.
  • ارائه شهود به همراه مدارم و مستندات برای اثبات جرم.

مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد ،سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد . مانند عقود عاریه ، وکالت ، و ...... می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد . مانند وصیت هتلداری که کلید اتاق مسافر به او سپرده شده و مرتکب خیانت در امانت شود.

در زمانی که اشخاص، فریب سودجویان را خورده و اموال خود را از دست دادند بهتر است برای شروع دعوی خیانت در امانت از وکیل کیفری خوب در مشهد که با درایت خود دلایل را بسنجد و از موکل خود دفاع نماید تا بتواند ضرر و زیان را جبران نماید و اموال از دست رفته ی موکل به همراه ضرر و زیان ها را به او بازگرداند، راهنمایی بگیرند.