اگر به وکیل نفقه در مشهد نیاز دارید قبل از اینکه شماره وکیل نفقه در مشهد را شماره گیری کنید این متن را بخوانید.

وکیل نفقه در مشهد

طبق قانون نفقه نفقه یکی از حقوق زوجه است و در زمان ختلاف زوج ملزم است که آن را پرداخت نماید. جناب آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری، با داشتن سوبق زیادی در پروند های خانوادگی از جمله وکلای خوب  نفقه در مشهد هستند که با تسلط خود و برا اساس شناختی که از پرونده های این چنینی دارند، می توانید در زمینه اختلافات خانوادگی و ازدواج  مخصوصا نفقه با ایشان مشورت کنید و وکالت خود را به ایشان واگذار کنید.

نفقه چیست؟

نفقه به خرج و هزینه های متعارف زندگی مثل مسکن، خوراک، پوشاک و... پس از ایجاد عقد دائم گویند که بر اساس قانون پرداخت آن بر عهده زوج است که تمکن و یا عدم تمکن مالی مرد در پرداخت آن تاثیری ندارد. اما لازمه آن تمکین زوجه می باشد. تمکین در لغت به معنی الزام است. یعنی هر کدام از زن و مرد موظف هستند که تکالیفشان در قبال یکدیگر را به درستی انجام دهند. نفقه نمی تواند پول نقد باشد،  بلکه تامین هزینه های متعارف زندگی است، اما در برخی موارد امکان مطالبه به صورت وجه نقد نیز وجود دارد. مقدار نفقه بر اساس شان خانوادگی زن، تحصیلات، تمکن مالی مرد، شغل و ... تعیین می کنند و بخشی دیگر مربوط به مسکن و... است. توجه داشته باشید که زوجه اگر شاغل یا ثروتمند باشد حق نفقه دارد و همچنین نفقه یک حق یک جانبه می باشد و زن مکلف به دادن نفقه به زوج نیست.

مطالبه نفقه

اگر مرد در صورت تمکن مالی از پرداخت نفقه زن خودداری کند، زوجه یا وکیل نفقه در مشهد(تکلیف مهریه در طلاق توافقی) به وکالت از او می تواند دعوی مطالبه نفقه جایه بر علیه مرد کند. به این صورت که ابتدا می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و برای مشاوره نزد مشاور نفقه معرفی نامه بگیرد  پس از مشاوره اقدام به تنظیم دادخواست نماید.

نفقه معوقه چیست و با نفقه جاریه چه تفاوتی دارد؟

به نفقه ای گویند که در گذشته زوج می بایست آن را پرداخت نماید اما پرداخت نکرده است. در اینصورت زن یا وکیل خوب نفقه در مشهد می تواند طرح دعوی مطالبه نفقه نماید. و زمانی حکم پرداخت نفقه معوقه می دهد که مرد زندگی را ترک کرده باشد. و یا زوجه ثابت کند که هزینه های زندگی را پرداخت نکرده است. اما نفقه جاریه مربوط به آینده است و برای مطالبه نفقه جاریه می بایست ابتدا مشاوره انجام شود.

تمکین زن و حق نفقه

همانطور که گفته شد حق پرداخت نفقه برای زوجه مستلزم تمکین کامل او از مرد می باشد و در صورتی که زوجه از وظایفی که بر عهده ی اوست در قبال مرد سر باز زند و تمکین نکند، دادگاه او را ناشزه اعلام م کند و نفقه به او تعلق نمی گیرید.

نفقه نزدیکان

نفقه بر اولاد و بر پدر و مادر واجب است. پس از تولد، اولاد بر اساس قانون حق نفقه دارند که میزان آن بر اساس نیاز های او و وضعیت اجتماعی مششخص می شود. برای پرداخت نفقه به خویشاوندان تمکن مالی مرد مورد توجه است و در صورتیکه وضع مالی او برای پرداخت نفقه به اقارب مناسب نباشد شخص مکلف به پرداخت نیست. نفقه اقارب فقط نسبت به آینده قابل پرداخت و در خواست می باشد.

جرم عدم پرداخت نفقه

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده پرداخت نکردن نفقه یک جرم است و مجازات دارد. می توان از دادسرای عمومی و انقلاب درخواست تعقیب کیفری زوج را داشت تا به مجازات مقرر در قانون محکوم شود.