اگر به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیاز دارید متن زیر را بخوانید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد

از متداول ترین دعاوی ملکی، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی می باشد که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به تعهد خود مبتنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد. به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهی از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد مشورت کنید.

همچنین بخوانید: وکیل برای دادگاه تجدید نظر در مشهد

موارد مهم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
 • در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.
 • اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
 • بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.
 • خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.
 • ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.
 • می توان برای هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.
 • ملک در رهن یا بازداشت نباشد.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه

اگر خریدار بخواهد پرونده را پیگیری کند، پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید با همراه داشتن کارت مل و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطابق با متن تنظیمی باشد. با سپردن تمامی این موارد به یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد می توانید اطمینان حاصل کنید که پرونده در به درستی اجرا می شود.

ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 • مالکیت رسمی خوانده

 این مالکیت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ( در املاک دارای پلاک ثبتی ) و راهنمایی و رانندگی (خودرو) احراز میگردد که دو حالت دارد:

در صورت عدم ثبت رسمی آن به نام خوانده ادعا متوجه وی نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

در صورت ثبت رسمی آن به نام خوانده به بررسی رکن دوم میپردازند.

 • وقوع معامله به نحو صحیح فیما بین طرفین

غالبا مستند دعوی یکی از موارد ذیل است:

 • مدرک عادی که بر انعقاد عقد معین قانونی یا قرارداد نامعین صحیح دلالت کند در صورتی که ایرادی اعم از انکار یا ادعای جعل به اصالت سندوارد نشود و یاادعای انحلال قرارداد به نحوی از انحاء قانونی اعم از فسخ یا اقاله مطرح نگردد دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای مینماید و در صورت ایراد یا ادعای جعل در اولین جلسه دادرسی با صدور قرار کارشناسی راجع به اصالت یا جعلیت سند بررسی میکند.
 • شهادت شهود که بر وقوع یا انعقاد عمل حقوقی دلالت کند در این صورت دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود را صادر میکند.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل در مشهد

 • نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
 • مدت زمانی که سند رسمی به نام خریدار میشود کمتر است.
 • اگر ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آن را درخواست کند.
 • وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده را سریعا از فروشنده مطالبه کند.
 • در صورتیکه فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد وکیل میتواند با حضور مامور دادگاه برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار در محضر اقدام کند.

مراحل و مدارک لازم برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل در مشهد

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

مراحل طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دو مرحله دارد:

 • در مرحله اول دو حالت وجود دارد. در حالت اول خریدار و فروشنده در سند عادی، یک تاریخ برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت تعیین کرده باشند. در حالت دوم خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا مکانی را برای تنظیم سند رسمی مشخص نکرده باشند.
 • در مرحله دوم اگر فروشنده مالک رسمی باشد. خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را با طرفین مالک به دادگاه تقدیم می کند و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعاوی هستند.