اگر در زمینه تکلیف مهریه در طلاق توافقی نیاز به مشاوره دارید تماس بگیرید

در طلاق توافقی همه چیز بستگی به توافق و رضایت طرفین دارد در طلاق توافقی زوجین می بایست مشخص کنند که تکلیف مهریه و اموال ناشی از نکاح چه می شود که یکی از مهمترین آنها مهریه می باشد که دادگاه در این مورد تابع اراده زوجین است و در میزان آن، بذل آن و نحوه قسط بندی دخالتی ندارد و همه چیز به زوجین واگذار می شود. در ادامه وضعیت مهریه در طلاق توافقی در شرایط مختلف بررسی می شود.

بر اساس قانون زوجه میتواند به طور کامل دریافت و یا می تواند بخشی را بذل و بخشی دیگر را دریافت نماید.

پرداخت مهریه در طلاق توافقی چگونه است؟

همان طور که گفته شد در طلاق توافقی همه چیز توافقی است و مهریه هم از این امر مستثنی نمی باشد اما برای اینکه در جریان طلاق توافقی بتوانید از کلیه حقوق قانونی خود برخوردار شوید و حقی از شما زایل نشود و از طرفی آرامش روانی بیشتری داشته باشید بهتر است بایک وکیل طلاق توافقی در مشهد مشورت کنید.

توافق در مهریه بعد از طلاق توافقی

مهریه، نفقه و حضانت فرزندان از موارد اصلی برای اجرای روند طلاق توافقی می باشند. در صورتیکه طرفین در این موارد و بخصوص مهریه به توافق نرسند امکان دریافت حکم طلاق توافقی وجود ندارد.

بخشش مهریه توسط زوجه

بخشیدن مهریه در ازای طلاق را گویند. بخشش مهریه در طلاق خلع و مبارات ممکن می باشد. زوجه می تواند مهریه را به طور کامل ببخشد. در صورتیکه قرار باشد این امر اتفاق بیافتد لازم است که در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی ذکر کند که مهریه را ابرا نموده است.

توجه داشته باشید که در صورت بخشیدن مهریه حتما وکالت در طلاق از زوج باید گرفته شود تا در صورتیکه آقا همکاری های لازم برای طلاق را نکرد بتوانند به صورت غیابی اقدام به طلاق نمایند. بخشش مهریه در عناوین مختلفی اتفاق می افتد که اولین مورد زوجه مهریه را بذل نموده که در قالب عقد هبه اتفاق می افتد. در مورد بعدی این بحث عنوان می شود که آیا زن میتواند مجدد مهریه را طلب کند که در این بحث نظرهای مختلفی وجود دارد. بدین صورت که اگر مهریه سکه یا وجه نقد باشد ممکن نیست اما اگر به صورت ملک یا خودرو معین باشد این امکان وجود دارد.

بخشش مهریه در طلاق توافقی چه شروطی دارد؟

  • اگر زوجه بگوید که زوج را از پرداخت مهریه مبرا می کند، دیگر امکان پشیمانی وجود ندارد و زوج تکلیفی در قبال پرداخت مهریه ندارد.
  • در مواردی که زوجه تقاضای طلاق داشته باشد، میتواند با بخشیدن مهریه خود به صورت کامل یا بخشی از آن زوج را مجاب به طلاق نماید که به آن طلاق مبارات گفته می شود.
  • در صورتیکه زوجه بگوید که مهریه را بخشید ولی هبه نموده مانند هدیه می تواند آن را پس بگیرد.

تکلیف مهریه در طلاق توافقی در دوران عقد

در دوران عقد زوجین میتوانند طلاق توافقی بگیرند و می توانند راجع به مهریه و نفقه به توافق برسند. حال اگر بین زن و شوهر رابطه زناشویی کامل صورت گفته باشد، مهریه به صورت کامل به زوجه تعلق می گیرد. اما اگر بین ایشان نزدیکی کامل برقرار نشده باشد تا قبل از طلاق زوجه می تواند تقاضای مهریه کامل نماید، اما در زمان طلاق طبق قانون او مستحق نصف مهریه می باشد. با این وجود مقدار مهریه و مطالبه آن بستگی به توافق زوجین دارد.

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی

  • عقدنامه یا رونوشت آن
  • اصل شناسنامه و کپی کارت ملی طرفین
  • گواهی بکارت از پزشکی قانونی
  • توافق نامه مبنی بر توافق زوجین سر مهریه
  • گواهی عدم بارداری
  • توافقنامه کتبی مبنی بر توافق در زمینه مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و ...
  • ارائه گواهی عدم امکان سازش

مدارک لازم برای طلاق توافقی در زمان عقد نیز همان مدارک ذکر شده می باشد اما در برخی شهر های ایران، زوجه می بایست گواهی بکارت را از پزشکی قانونی بگیرد.