اگر به وکیل شرب خمر در مشهد نیاز دارید این متن را بخوانید.

وکیل شرب خمر در مشهد

در اسام نوشیدن هر نوع ماده الکی که موجب زوال عقل می شود حرام بود و حد الهی بر او واجب است. در کشور ایران که کشوری اسلامی است نیز این موارد حلا نیستند و مجازت در پی دارند. اگر در این زمینه مشکل دارید با یک وکیل شرب خمر در مشهد مشورت کنید.

همچنین بخوانید: وکیل کیفری در مشهد

معنی شرب خمر چیست؟

کلمه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایع مستت کننده وسکر آور است و نوشیدن مشربات الکی از جرایمی می باشد که در روایات اسلامی از آن صحبت های شده است و در کشورهای اسلامتی مجازاتی برای تعیین شده است.