اگر به وکیل تهدید در مشهد نیاز دارید قبل از اینکه شماره وکیل تهدید در مشهد را شماره گیری کنید این متن را بخوانید.

وکیل  خوب تهدید در مشهد

در دنیایی که پر از اطلاعات است، با رشد تکنولوژی ارائه و شکل آنها نیز تغییر کرده است. در این میان افرادی سود جو هستند که برای رسیدن به منافع خود اشخاص را تهدید به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تصاویر آنها و ریختن آبرو و صدمه زدن به جایگاه های اجتماعی آنان و هر آن چیزی که بتوان از ان سوء استفاده کرد، فرد را تهدید می کنند.  از این رو افراد زیادی بالطبع مورد آزار و اذیت و تهدید شدن مغایر با عرف و شرع و قانون قرار می گیرندکه گاها لطمه های بسیار بزرگی بر ایشان وارد می شود که در این خصوص یک وکیل خوب تهدید در مشهد با شناخت از قوانین تهدید و مجازات ها می تواند به تهدید شوندگان کمک کند. با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: وکیل ضرب و جرح در مشهد

تهدید چیست؟

تهدید از سری جرائم علیه اشخاص است و معنی لغوی تهدید، ترساندن و خوف دادن به شخصی دیگر است. ترساندن افراد در قبال وادار نمودن آنها به انجام جرم یا ترساندن از ضرر جانی و مالی و حیثیتی و .... را تهدید گویند که در اصطلاح حقوقی عبارت است از ترساندن و تهدید شخص دیگر به جان و مال و ناموس که  انواع گوناگونی دارد و به شرح زیر است:

 • تهدید نفسانی

تهدید نفسانی زمانی است که فردی را از آسیب به فرد دیگری مثل اطرافیان می ترسانند مانند تهدید به شکستن دست و پا و ....

 • تهدید لفظی

زمانی که با الفاظ فردی را نسبت به انجام یک رفتار بد آینده بترسانند تهدید لفظی اتفاق افتاده است.

 • تهدید انجام کار

وقتی با زور کسی را مجبور انجام اعمال مجرمانه مثل سرقت، جعل اسناد و .. کنند.

 • تهدید حیثیت

وقتی که فردی را از برد آبرو توسط انتشار عکس ها و راز های او بترسانند و با اخاذی باشد را گویند.

عناصر تهدید

 • عنصر معنوی تهدید : اگر مرتکب عمدی در قصد، نیت و انجام رفتار مجرمانه داشته باشد. قصد مجرمانه یعنی مرتکب، رع بو ترس در دل شخص تهدید شونده بیاندازد. حال اینکه آیا مرتکب تهدید را عملی کند یا نه مهم نیست  چرا که در این جرم قصد و بیان تهدید است.
 • عنصر مادی تهدید: به معنی این است که ا جرم باید نمود خارجی کند یعنی بیان شود نه فقط اینکه مرتکب  آن را در ذهنش مرور کند.
 • عنصر قانونی تهدید: اگر در قانون رفتاری را جرم تلقی کنند و مجازای برای آن در نظر گرفته باشند در صورت وقع رفتار آن جرم محسوب می شود.

توجه داشته باشید که تهدید شکلی خاص ندارد و می تواند به صورت شفاهی، کتبی، مجازی، رفتاری انجام شود. که در صورت وقوع جرم تهدید با اثبات اینکه شخص آنها را مرتکب شده است قانون مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است. در این موارد می توان برای سهولت کار و اطمنان از اینکه پرونده به درست پیش برود می توان از مشاوره یا حضور یک وکیل خوب تهدید در مشهد استفاده کنید تا با دانش و معلومات خود شما را به درستی راهنمایی نمایید.

تهدید چه شرایطی دارد؟

 • اول اینکه مجرم بتواند و قادر باشد که تهدید کند.
 • دوم اینکه احتمال رخ دادن تهدید وجود داشته باشد.
 • تهدید می بایست ترس را در تهدید شونده نسبت به آینده و نه گذشته برانگیزد.
 • نوع وسیله ی تهدید در وقوع جرم مهم نیست.

جرم تهدید چه مجازاتی دارد؟

بعد از اثبات وقوع جرم  و براساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تهدید حبس از 2 ماه تا 2 سال یا 74 ضربه شلاق می باشد که قاضی بر اساس شرایط مرتکب را محکوم می کند. از آنجایی که این جرم از موارد حق الناس است و بدون شکایت شخص پیگیری جرم ممکن نیست، در صورت بخشش شاکی، قاضی  می تواند در مجازات تخفیف دهد و یا از مجازات صرف نظر کند.