اگر به وکیل توقیف خودرو در مشهد نیاز دارید این متن را بخوانید.

وکیل توقیف خودرو در مشهد

برخی اوقات به دلایلی ممکن است خورد شما توقیف شود. در مواردی نیز امکان دارد برای پرداخت پول و بدهی، عده ای به توقیف اموال و خودرو بپردازند. در اینگونه شرایط مشورت با یک وکیل توقیف خوردو در مشهد می تواند شما را کمک کند.

توقیف خودرو چیست

توقیف خورو با دو انگیزه فیزیکی و قانونی صورت می پذیرد:

  • توقیف قانونی خودرو

 از روش هایی برای اعمال فشار به فرد بدهکار برای پرداخت بدهی می باشد. با اعمال این قانون فرد حق فروش یا انتقال خودرو به غیر را ندارد. توقیف قانونی خودرو زمانی انجام می شود که شخص بدهی به شخص دیگر مثل مهریه، چک و  سفته داشته باشد.

  • توقیف فیزیکی خودرو

در توقیف فیزیکی خوردو علاوه بر توقیق خودرو، شخص بدهکار اجازه دخل و تصرف و استفاده از خودرو را ندارد. بدین منظور دادگاه کارشناسی را به مکان مورد نظر فرستاده تا خودرو ارزش گذاری و ضبط شود.

 در صورتیکه شخص بدهکار ممانعت از توقیف کند، دادگاه می تواند خودرو را مصادره کند و هزینه عملیات را از آن کم کرده و مابقی را به عنوان بدهی به طلبکار ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با یک وکیل خوب توقیف خودرو در مشهد صحبت کنید.

همچنین بخوانید: وکیل مهاجرت در مشهد

چه تخلفاتی باعث توقیف خودرو می شوند

خودرو علاوه بر دلایل حقوق مثل بدهی های مهریه، چک و سفته به دلایل دیگری می تواند توقیف شود.

  • پرداخت نکردن جریمه ای که به سقف یک میلوین تومان رسدیه باشد پس از ابلاغ راهنمایی و رانندگی

بر اساس قانون اگر جریمه به سقف یک میلیون تومان برسد، راهنمایی رانندگی موظف است تا ابلاغیه ای برای راننده بفرستد. اگر پس از یک ماه از ابلاغ، راننده اقدام به پرداخت نکند، راهنمای رانندگی اختیار انتقال خودرو به پارکینگ را دارد.

  • نداشتن بیمه شخص ثالث

در صورت نداشتن مدارک بیمه خودرو یا اتمام اعتبار بیمه شخص ثالث خودرو، خودرو توسط مامور راهنمایی و رانندگی توقیف می شود.

  • نداشتن مدارک خودرو

نداشتن مدارک خودرو حین رانندگی مثل کارت ماشین، بیمه نامه و گواهینامه از دلایل دیگر برای توقیف خودرو است.

  • پلاک مخدوش یا غیر مجاز

بر اساس ماده 2 آیین نامه راهنمایی ورانندگی هر وسیله نقلیه ای باید پلاک شناسایی شده داشته باشد و در غیر اینصورت پس از استعلام مامور راهنمایی رانندگی می تواند خودرو را توقیف کند.

  • رانندگی بدون گواهینامه

اگر فرد بدون اخذ و داشتن گواهینامه رانندگی کند، مامور راهمایی و رانندگی می تواند خودرو را توقیف کرده و به پارکینگ انتقال دهد.

  • استفاده از مشروبات الکی

استعمال هرگونه مواد روان گردان و مشروبات الکی منجر به توقیف خودرو توسط راهنمایی و رانندگی می شود.

  • ارتکاب دو جرم همزمان

در شرایط انجام دو تخلف همزمان مثل عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز، مامور راهنمایی و رانندگی می تواند خودرو را توقیف کند.

  • توقیف به علت بدهی

اگر بر روی وسیله نقلیه شکایتی حقوقی یا کیفری باشد، به دستور دادگاه خوردو توقیف می شود.

رفع توقیف خودرو

اگر خوردو به دلیل مالی توقیف شده باشد شخص ی تواند پس از طی مراحل قانونیو اداری و پرداخت بدهی، خودر را رفع توقیف کند. اگر خودرو وسیله امرار معاش باشد و  بتواند آن را  ثابت کند می تواند به حکم صادره دادگه اعتراض نماید. اگر ددادگاه موافقت کند حکم رفع توقیف خودرو را صادر می کند و اگر دادگاه تشخیص دهد که با خدروی ارزان تر می تواند امرار معاش کند حکم رفع توقیف خودرو داده نمی شود اما شخص می تواند شکایت و پیگیری کند.  وکیل توقیف خودرو در  مشهد می تواند با راهنمایی و پیگیری امور شما در این شرایط به خوبی کمک کند.

خودرو جزو اموال منقول است؟

اموالی که قابلیت انتقال داشته باشند منقول هستند مانند خوردو و یا هر وسیله  ی دیگر که در شرایطط انتقال دچار خرابی نمی شوند مگر اینکه مدارک قانونی وجود داشته باشد به صورتی که درست که جزو اموال متوقل است اما حکم این است که نقا انتقال انجام نشود.