اگر به وکیل خوب توهین در مشهد نیاز دارید این متن را بخوانید.

وکیل توهین در مشهد

گاهی در اختلافات و درگیری ها به علت عصبانیت زیاد و از کوره در رفتن امکان دارد که به دیگری توهین شود. شاید برخی متوجه این رفتار خود نباشند اما باید بدانید که توهین به شخص دیگر می تواند یک جرم محسوب گردد و شخص شاکی می تواند، درخواست شکایت از فرد خاطی و اعاده حیثیت نماید. یک وکیل خوب توهین در مشهد می تواند شما را در این امر راهنمایی کند.

همچنین بخوانید: وکیل مزاحمت تلفنی در مشهد

توهین چیست؟

توهین به معنای کوچک و خفیف شمرن دیگری است که می تواند به صورت گفتاری، رفتاری، اشاره یا ... باشد که به شخصیت و حیثیت فرد مقابل خدشه وارد می گردد. این رفتار در قانون جرم به حساب می آید و محکومیت هایی را در قبال این رفتار دارد. توهین در انواع مختلف وجود دارد:

  • توهین ساده

در این نوع توهین به شخص حقیقی که موقعیت اجتماعی خاصی را ندارد صورت می گیرد.

  • توهین مشدد

این نوع توهین به افراد خاص و دارای موقعیت اجتماعی است مانند رهبری، کارکنان دولت، مقدمات سیاسی، مقامات انتظامی و... که در قانون مجازاتی بیشتر از توهین ساده دارد.

توهین مشدد خود به چند دسته ی توهین به مقام معظم رهبری، توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی، توهین به مقامات سیاسی خارجی، توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص تقسیم می شود.

  • توهین مستوجب حد

در قانون مجازات اسلامی توهین و دشنام به پیامبر را توهین حدی گویند.

مجازات انواع توهین

بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی هرگونه توهین به افراد از جمله فحاشی و نسبت دادن الفاظ رکیک به ایشان  به گونه ای که موجب حد قذف نباشد، مجازاتی چون هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا جزای نقدی پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می باشد. اما براساس رویکرد جدید قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات شلاق حذف شده و مبلغ جزای نقدی به دو میلیون تا هشت میلیون تومان تغییر کرده است.

مجازات توهین مشدد به معنی توهین به مقامات بود و مجازات توهین به مقام رهبری بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی حبس به مدت شش ماه تا دو سال بود با در نظر گرفتن این نکته که این نوع توهین غیر قابل گذشت می باشد. مجازات توهین به دیگر مقامات دولتی در حین انجام کار از سه ماه تا شش ماه حبس یا هفتاد و چهار ضربه شلاق و جزای نقدی می باشد.

 

توجه داشته باشید که توهین به هر صورتی چون گفتاری، رفتاری، نوشتاری و اشاره که از نظر عرف جامعه، موجب کسر شان فرد دیگری شود، مجازات در پی دارد. و درصورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند اجرای حکم در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد، در غیر اینصورت هر گونه رفتاری که توهین آمیز محسوب گردد، حتی بدون سوء نیت پیگرد قانونی دارد.

وهن آور بودم جرم توهین

به منظور اینکه توهین یک جرم محسوب گردد می بایست موهن باشد و معیار موهن بودن عرف جامعه که زمان و مکان، طبقه اجتماعی و شخصیت فرد و موقعیت و شرایط خاصی که رفتار در آن انجام گرفته می باشد. لازم است توهین مخاطب معین داشته باشد چرا که توهین به خود یا توهین به گروه کلی که بدون تعیین مصادیق باشد جرم محسوب نمی شود مگر اینکه به فرد خاصی و به عمد اشاره شود. یک وکیل خوب توهین در مشهد می تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند.