اگر به دنبال وکیل حرفه ای در مشهد هستید این متن را بخوانید.

وکیل حرفه ای در مشهد

امروزه تعداد وکلای دادگستری در سطح کشور افزایش یافته و تشخیص اینکه کدام یک وکیل حرفه ای و متخصص هستند کار دشواری است. در این مقاله با ارائه ویژگی های خوب یک وکیل حرفه ای در مشهد و راه های تشخیص آنها شما را در امر شناخت یک وکیل خوب و حرفه ای در مشهد راهنمایی می کنیم. با ما همراه باشید.

تعاریف وکیل و وکالت

در دوره ی صفویه به نایب السلطنه وکیل می گفتند. وکیل به کسی گفته می شود که به نیابت از فردی دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب برقرای وکالتنامه برای انجام امور او مامور می شود. بر اساس اصل 35 قانون قانونی اساسی جمهوری اسلامی در همه دادگاه ها، دو طرف دعوی حق انتخاب وکیل برای خود را دارند و اگر توانایی انتتخاب وکیل را نداشته باشند باید امکانات آن فراهم شود.

وکالت به نوعی از قرارداد ها می گویند که بین وکیل و موکل بسته می شود و وکیل به نیابت از موکل، امر مورد وکالت را انجام می دهد.

انواع وکیل و وکالت

 • وکیل انتخابی

 • به شخصی که به صورت اختیاری توسط موکل خود انتخاب شده و بر اساس عقد قرارداد وکالت به دفاع از موکل خود می پردازد وکیل انتخابی گویند.
 • وکیل تسخیری

در موارد دعاوی کیفری که علیرغم حضور وکیل، متهم بضاعت مالی برای اخذ وکیل را ندارد، به تشخیص دادگاه از میان وکلای دادگستری وکیلی رایگان برای او گرفته می شود که به او وکیل تسخیری می گویند.

 • وکیل معاضدتی

در مواردی که افراد برای دافع از حق خود نیاز به یک وکیل حرفه ای  داشته باشند ولی امکان آن وجود نداشته باشد. با تشخیص عسر و حرج موکل از سمت دادگاه و یا تشخیص کمسیون معاضدت، وکیلی به صورت رایگان برای ایشان گرفته می شود که به او وکیل معاضدتی می گویند.

 • وکیل اتفاقی

اگر فردی در رشته حقوق تحصیل کرده باشد اما شغلش وکالت نباشد و بخواهد به صورت اتفاقی وکالت یکی از بستگانش را به عهده بگیرد و تصمیم داشته باشد که خارج از چرخه آزمون های دادگستری در این مورد پروانه وکالت بگیرد، می تواند با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه در این مورد وکالت انجام دهد، به او وکیل اتفاقی می گویند.

معیارهای انتخاب وکیل

فردی که وکالت را به عهده میگیرد در درجه اول لازم است ک احساس میئولیت بالایی داشته باشد به دلیل اینکه ارتباط وکیل با مکل بر پایه اعتماد هر دو طرف است. اخلاق مداری از ویژگی های مهم دیگر یک وکیل است به دلیل اینکه وکلایی که این ویژگی را ندارند اماکن دارد با شناختی که از قوانیین و تبصره های آن دارند تلاش خود را برای فریب موکل انجام دهند و پرونده او را تعویق بیاندازند. تخصص و داشتن و تجربه در پرونده های موفق از دیگر ویژگی های یک وکیل حرفه ای در مشهد است. یکی دیگر از مواردی که لازم است مورد توجه قرار گیرد دستمزد می باشد چرا که ممکم اسن وکیلی از تعرفه هایی که برایشان مشخص شده تبعیت نکند که نشان از منصف نبودن فرد می باشد که معیار مهم دیگری در شناخت وکیل خوب است. لازم است برای شناخت یک وکیل حرفه ای در مشهد به مشاوره و صحبت با چند وکیل پرداخته و مقایسه کنید و یا از راهنمایی های ایشان بهره بگیرید.

در مجموع، مهم‌ترین عامل در انتخاب یک وکیل، بجز مسائل فنی و حقوقی، خصوصیات اخلاقی و حسن شهرت و اعتمادی است که اشخاص مختلف به وکیل دارند.

تعهدات وکیل و موکل

وکیل

 • اگر بخاطر سهل انگاری و اقدامات وکیل خسارتی به موکل ووارد شود مسئولیت آن با وکیل است.
 • تسلیم صورتحساب وکالت
 • پس دادن اموال تحویل گرفته شده از موکل بخاطر پرونده وکالت
 • رعایت کرد مصلحت موکل در فعالیت های خویش

موکل

 • پرداخت اجرت وکیل بر اساس قرارداد یا عرف
 • پرداخت هزینه دادرسی که وکیل پرداخته است.