اگر به وکیل خانواده در مشهد نیاز دارید متن زیر را بخوانید.

وکیل خانواده در مشهد

از آنجایی که دعاوی خانوادگی علاوه بر علم و فن، تجربه بالای یک وکیل دادگستری در این امور را می طلبد. وکیل متخصص دعاوی خانوادگی باید علاوه بر آگاهی از مواردی که گفته شد بر رویه قضایی مسلط و با آینده نگری اقدامات لازم را انجام و ادله اثبات دعوی را بطور کامل جمع آوری کند تا عواقب ناشی از اختلاف عقیده و سلیقه مراجع قضایی گریبان گیر او نگردد.

همچنین بخوانید: 

موضوعات و دعاوی خانوادگی

نامزدی و خسارات ناشی از بهم زدن آن

استرداد جهیزیه و تامین دلیل و خواسته جهیزیه

مطالبه مهریه، مهرالمثل، اعسار و تقسیط و ممنوع الخروجی

نفقه زوجه، تمکین، نفقه فرزند، تهیه مسکن

شروط ضمن عقد، اجرت المثل و نحله

عسر و حرج زوجه، طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش

فسخ نکاح، تدلیس

حضانت فرزند

اثبات نسب، نفی ولد و فرز ند خوادگی

قیمومت، رفع حجر

دستور موقت در خصوص دعاوی خانوادگی

امور راجع به غایب مفقود الاثر

تغییر جنسیت

دعاوی خانوادگی

  • ترک انفاق 

اگر شخصی توانایی مالی پرداخت نفقه زوجه خود را داشته باشد و در ورت تمکین زن، نفقه او را ندهد و خودداری کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می گردد.

امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ترک انفاق می باشد.

به لحاظ ارتباط دعاوی خانواده با جنبه کیفری آنها ، معمولاً  افراد برای انتخاب وکیل در جنبه های کیفری آنها هم ، وکیل خانواده را انتخاب می کنند .

 

  • امتناع از انجام تکالیف حضانت

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 و درصورت تکرار ، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود .

بلحاظ حقوقی نیز وکیل خانواده می تواند ، در صورت اثبات امتناع از انجام تکالیف مربوط به حضانت از سوی شخصی که حضانت با اوست ، از دادگاه درخواست نماید که نسبت به واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر در صورت مصلحت طفل ، اتخاذ تصمیم گردد.

 

  • انکار یا ادعای زوجیت

از دیگر دعاوی که در حوزه فعالیت وکیل خانواده می باشد ، وکالت در طرح یا دفاع از دعوای انکار یا ادعای زوجیت می باشد .

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی ‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه 6 و یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود .

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

  • فرار از دین

انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می ‌شود و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ‌به از محل آن پرداخت خواهد شد .

  • فریب در ازدواج یا تدلیس

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت ‌اجتماعی، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع گردد ، تدلیس را فریب در ازدواج بوده و مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال ‌محکوم می‌گردد.

بهترین وکیل خانواده در مشهد

وکالت ، شغلی دانش بنیان است و بهترین وکیل خانواده ناگزیر است در مسیر احقاق حق موکل خود و موفقیت در پرونده ، تسلط  کامل بر قوانین و مقررات و نظریات فقهی و حقوقی در حوزه دعاوی خانواده بصورت تخصصی داشته باشد، چرا که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد و در راستای همین امر ، صدور حکم بر مبنای استدلالات صحیح حقوقی و مستندات قانونی لازم می باشد .

چه بسا گاهی حکمی از دادگاه بدوی توسط افراد اخذ گردد ولیکن به دلیل اینکه به صورت صحیح صادر نشده ، در مراجع عالی تر قضائی تهران نقض گردد و موجب از دست رفتن زمان ، هزینه و حق افراد گردد . در اینجاست که لزوم وجود یک وکیل مجرب در پرونده مشخص می گردد . بخصوص اینکه دادگاه ها در زمان محدود خود با حجم انبوه پرونده ها مواجه هستند و حضور یک وکیل با تجربه ، مساعدت به دستگاه قضائی نیز محسوب می گردد.