اگر به دنبال وکیل واخواهی خوب در مشهد هستید این متن را بخوانید.

وکیل واخواهی در مشهد

در هنگام اجرای پرونده ا و رسیدگی لازم است که طرفین دعوی در دادگاه حضور داشته باشند اما در مورادی ممکن است یکی از طرفین غایب باشد و  به دلیل اینکه فرایند رسیدگی به دعوی تعطیل پذیر نمی باشد، و دادگاه می بایست حکم غیابی صادر کند. در اینگونه موارد لزوم حضور یک وکیل واخواهی خوب در مشهد حس می شود تا مشاوره با ایشان بتوان به درستی در خواست واخواهی را ارسال نمود.

همچنین بخوانید: وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد

واخواهی چیست؟

یکی از روش های اعتراض به ارا دادگاه واخواهی می باشد. اعتراض به حکم غیابی صادر شده از سوی دادگاه، از طریق واخواهی امکانپذیر است که با واخواهی حکم غیابی مجدد مورد رسیدگی قرار می گیرید.

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی "حکم دادگاه حضوری بوده مگر اینکه خواندده، وکیل یا نماینده قاانونی او در هیچکدام از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و یا کتبی دفاع نکرده باشند یا اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد."

بر این اساس ملاک تشخیص حکم غیابی از حضوری به شرح زیر است:

 • خوانده ، نمایند قانونی یا وکیل او در هیچ یک از جلسات نباشند.
 • هیچکدام از ایشان لایحه ای به دادگاه ارسال نکرده باشند.
 • برگه اخطاریه به خوانده تحویل داده نشده باشد.

چگونگی انجام واخواهی

بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی  مدنی فرد غایب حق دارد در مهلت مقرر در قانون به حکم غیابی اعتراض کند. که به این نوع اعتراض، اعتراض واخواهی می گویند. دادخواست واخواهی نیز در دادگاه صادر کننده حکم قابل رسیدگی می باشد. اگر این درخواست برای واخواهی کامل نباشد مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص را صادر می نماید و سپس رسیدگی به در خواست واخواهی انجام می شود. توجه داشته باشید که زمان مقرر برای واخواهی افراد مقیم ایران بیست روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه پس از صدور حکم غیابی می باشد. برای مشاوره بیشتر می توانید با یک وکیل خوب واخواهی در مشهد مشورت کنید.

ارکان دعاوی واخواهی

 • خواهان
 • خوانده غایب
 • حکم صادره غیابی

آثار واخواهی چیست؟

 • اثر انتقالی: اختلاف از مقطع رسیدیگی غیابی به مقطع واخواهی، با تمام مسائلی که دارد با لخاظ اعتراضات و دلایل واخواه منتقل می شود.
 • اثر تعلیقی بر اجرای حکم: تا زمان انقضا مهلت واخواهی، صادر کردن دستور اجرای حکم ممنوع می باشد. و پس از واخواهی تا زمان روشن شدن نتیجه واخواهی اجرای حک متوقف میشود.

حقوق واخواه یا خواند دعوی اصلی

 • اعتراض به اصیل بودن سند و مدارک
 • اعتراض به سایر دلایل
 • جلب شخص ثاب
 • ایراد کردن به دادرسی مانند ایراد عدم صلاحیت دادگاه
 • اعتراض به مبلغ خواسته

اجرای رای غیابی

اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است مگر انکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده ددر مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد. اگر فرد غایب بعد از اجرای حکم واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان باید خسارت ناشی از اجرای حکم اولی را به واخواه بدهد.