اگر به وکیل خوب قتل در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

وکیل امین است برای موکل و برای ملت، وکالت یک شغل خصوصی نیست هرچند دولتی هم نیست و خدمتی عمومی به حساب می آید. از این امانت ملی و امانت در برابر موکل، قواعدی استخراج می شود که می توان آن را اخلاق وکالت یا آیین وکالت دانست.  آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یکی از باتجربه ترین وکلا در حل پرونده های مختلف همچون قتل در مشهد می باشند و اگر به یک وکیل قتل در مشهد نیاز دارید ایشان می توانند به شما کمک شایان داشته باشند.

وکیل قتل در مشهد با سابقه درخشان در پرونده های کیفری

بر اساس ماده ۲۸۹ (قانون.مجازات.اسللامی مصوب ۱۳۹۲) جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض می باشد.