اگر به وکیل خوب در زمینه تغییر نام نیاز دارید متن زیر را بخوانید.

وکیل تغییر نام در مشهد

بسیاری از افراد به دیل اینکه نام یا نام خانوادگی خود را دوست ندارند یا مورد تمسخر دیگران قرار گرفته اند و نامشان معنای خوبی دارد ترجیح می دهد که آن را تغییر دهند.در بریخ موارد ممکن است اجازه تغییر نام به آنها داده نشود. اگر قصد تغییر نام خود را دارید بهتر است با روند و شرایط این پروسه توسط یک وکیل تغییر نام در مشهد آشنا شوید.

همچنین بخوانید: وکیل جعل عنوان در مشهد

قانون تغییر نام

بر اساس ماده 20 قانون ثبت احوال به تاریخ 1355 انتخا کردن نام هایی که اعث هتک حرمت و حیثیت مقدسات اسلامی شوند و یا نام هام مستهجن و نامتناسب ممنوع می باشد. بدین منظور تشخیص نام های ممنوع به عهده ی شواری عالی ثبت احوال می باشد. در مورد انتخاب نام اقلیت های دینی  اناه تابع زبان و فرهنگ دینی خود می باشند.

 

قانون تغییر نام خانوادگی

بر اساس ماده 40 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می باشد. مراجع صلاح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رای وحدت رویه شماره 504 چنین مقرر نموده که درخواست تعویض نام از نظر جنسیت از ممواردی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به ان در صلاجیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

 

شرایط تغییر نام

بر اساس ماده 20 قانون ثبت و احوال انتخاب نام های زیر ممنوع بوده و کسانی که این نام ها را دارند می توانند بارعایت مقررات آن را تغییر دهند:

 • نام هایی که باعث هتک حیثیت مقدسات اسلامی هستند.
 • القاب ساده و مرکب
 • عناوین (اعم از عناوین لشکری و کشوری یا ترکیبی از اسم و عناوین)
 • اسامی مرکب که یک نام محسوب نمی شوند.
 • اسامی مستهجن و نامناسب
 • اسامی نامتناسب با جنسیت
 • نام هایی که باعث اشاعه فرهنگ بیگانه در کشور شود.
 • اسامی که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی جامع مغایر باشد.
 • هم نام بودن خواهر و برادران در یک خانواده
 • هم نام بودن با پدر یا مادر
 • کسانی که نامشان ایام هفته است.

دیگر شرایط تغیییر نام

 • افراد بالای 18 سال
 • افراد زیر 18 سال به همراه پدر یا جد پدری باشند.
 • افراد صغیر و محجور با سرپرست قانونی مراجعه نمایند.

مراجع رسیدگی به درخواست تغییر نام

در خصوصی رسیدگی به درخواست تغییر نام بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال محاکم عمومی دادگستری، اداره ثبت احوال، دادگاه محل اقامت مراجع صلاح هستند. در اکثر موارد برای تغییر نام یازی به وکیل تغییر نام در مشهد نیست. اما می توانید برای اطلاع از شرایط با یک وکیل خوب تغییر نام در مشهد مشورت کنید.