اگر به بهترین وکیل جعل عنوان در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

جعل عنوان یعنی خود را به جای فرد دیگری که دارای موقعیت شغلی حساسی است معرفی نمودن و این کار معمولا با هدف رسیدن به مقاصد خاص از جمله اخاذی و دزدی و یا بالابردن وجهه اجتماعی انجام میشود. در قانون جعل عنوان جرم بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده. حال اگر در شهر مشهد سکونت دارید و با موارد جعل عنوان روبرو شدید بهتر است با یک وکیل خوب جعل عنوان در مشهد مشورت کنید.

جعل و غصب عنوان به چه معناست؟

یکی از انواع جرم جعل، جعل هویت یا عنوان است به معنی دیگر خود را جای دیگری قرار دادن. جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی از دسته جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین خاص به این موضوع اشاره شده است.

یکی از مصادیق این جرم زمانی رخ می دهد که فردی به عنوان یکی از طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی حضور می یابد و جای شخصی دیگر سند می زند. با بهره گیری و استفاده از یک وکیل جعل عنوان خوب در مشهد می توانید اقدام به شکایت نموده و یا از اتهامات وارده از خود دفاع کنید.

ارکان جرم جعل عنوان چیست؟

1-رکن قانونی: قانوگذار می بایست تایید کند که جرمی اتفاق افتاده تا بر اساس قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، در غیر اینصورت نمی توانیم رفتاری را جرم تلقی کنیم.

2-رکن مادی: مهمترین مورد در رکن مادی، رفتار جرم می باشد یعنی باید بدانیم ارتکاب چه رفتاری مشمول عنوان جعل عنوان می باشد. بر اساس قانون جعل عنوان، دخالت در مشاغل دولتی، معرفی به عنوان فرد دارای سمت در مشاغل دولتی، استفاده از لباس ها و نشان های ماموران نظامی رفتار جرم جعل عنوان محسوب می شود.

3- رکن معنوی: فرد باید در انجام رفتار مجرمانه، با علم و عمد رفتاری را مرتکب شده باشد.

چگونگی اثبات جرم جعل عنوان

 برای اثبات جعل عنوان باید به ادله ی عنوان شده در قانون مجازات اسلامی متوسل شده:

  • اقرار متهم
  • شهادت شهود
  • سوگند
  • علم قاضی

گاهی اوقت مدارکی چون فیلم دوربین مداربسته، اسکرین شات و ... می تواند منجر به علم قاضی شود.

مجازات جرم جعل در قانون

طبق ماده ی 555قانون مجازات اسلامی:"هرکس بدون سمت رسمی یا اذن ازطرف دولت خود را درمشاغل دولتی اعم از لشکری، کشوری، انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی نماید محکوم به حبس از6ماه تا2سال خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت."

بنابراین همانگونه که از تعریف ماده نیز مشخص می گردد مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فردی عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشد.مستخدم یاکارمند دولت تنها درصورتی مشمول مفاد در حکم ماده ی 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن ازطرف دولت درامری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است. لازم به ذکر است مشاغل دولتی، مشاغلی هستند که درآمد آنها از طریق بودجه ی عمومی می باشد و به عبارتی نماینده ی دولت هستند که در مقام اعمال حق حاکمیت دولت انجام وظیفه می کنند وبه همین دلیل اعتبار و وجه ی خوبی درمیان مردم دارند. به همین علت عده ی سودجو ازکارمند بودن سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده ی مجرمانه می کنند. علاوه بر قانون مجازات اسلامی در برخی قوانین خاص برای افرادی که در مشاغل غیردولتی نیز هستند این عمل را جرم انگاری کرده است که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت.

مقررات خاص غصب مشاغل

  1. ماده ی 55 قانون وکالت مصوب 1315:وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه ی وکالت نباشداز هرگونه تظاهر و مدافعه در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیارکند یا اینکه به وسیله ی شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا 6ماه محکوم خواهد شد.
  2. ماده ی 32 قانون مطبوعات 1364:"هرکس در نشریه ی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند. یابدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظرحاکم شرع باوی رفتار خواهد شد.
  3.  قانون مربوط به مقررات امورپزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی؛ اشتغال در امر پزشکی، داروسازی دندانپزشکی غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیلی کار به حبس و جریحه ی نقدی نیز محکوم می شود. هم چنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سه نسخه....ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

در موارد این چنینی یک وکیل خوب جعل عنوان در مشهد (بهترین وکیل حقوقی در مشهد) می تواند با استفاده از دانش و تجارب خود شما را در این امر یاری رساند.