برای مشاوره در ارتباط با وکیل خوب اظهارنامه در مشهد با ما تماس بگیرید.

از نظر بسیاری از افراد بهترین وکیل کسی است که تا آخر پرونده کنار شما باشد و بتواند کار و پرونده شما را به اتمام برساند.  آقای ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یکی از باتجربه ترین وکلا در مشهد می باشند و می توانند به شما در حل پرونده های حقوقی کمک کنند و در صورت نیاز به وکیل خوب اظهارنامه در مشهد با ایشان تماس بگیرید تا به شما در تنظیم اظهارنامه کمک نماید. ( بهتربن وکیل حقوقی در مشهد )

لزوم مشورت با وکیل اظهارنامه در مشهد

مواردی که در اظهارنامه درج می شود به نوعی اقرار و اعتراف شماست و از آن جایی که شما برگه اظهارنامه را امضا می کنید محتویات آن می تواند بر علیه شما استفاده شود همچنین فردی که شما او را در اظهار نامه مخاطب قرار داده اید (خوانده) در صورتی که شما افترا یا تهمتی را به اشتباه به او نسبت داده باشید و یا از الفاظ زشت نسبت به او استفاده کرده باشید می تواند علیه شما شکایت کند. از طرفی مرجع رسیدگی به اظهارنامه می تواند در صورتی که آن را مغایر با عرف بداند از ارسال آن خودداری کند. با توجه به این مواد بهتر است برای تنظیم اظهارنامه به دنبال بهترین وکیل اظهارنامه در مشهد باشید تا از مشکلات بعدی به دور بوده و سریعتر به نتیجه برسید.

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه نوشته ای است که بر اساس مقررات قانونی و حقوقی نوشته می شود و به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله راه های رسمی مطالبه حق مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به شمار می آید. به طور کلی میتوان گفت که اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه بعضی حقوق می باشد. بدین وسیله میتوان آمادگی تسلیم هر چیزی، از جمله مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام داشت.

مواردی که در اظهارنامه درج می شود

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی می باشد که توسط وزارت دادگستری چاپ شده و در دادگستری ها و اداره های ثبت اسناد کشور توزیع می شود و در سه نسخه تهیه می شود.

وکیل-اظهارنامه

اظهارنامه شامل موارد زیر است:

مشخصات اظهارکننده واقامتگاه وی

موضوع یا عنوان اظهارنامه

خلاصه اظهارات

خلاصه جواب که توسط شخصی که اظهارنامه به دستش رسیده پاسخ داده می شود.

موارد ارسال اظهارنامه

طبق ماده ی 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (مدنی) : "هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطابه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طورکلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به او برساند از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ می کند. "

معمولا افراد دراظهارنامه که قبل ازطرح دعوی حقوقی یا کیفری می باش،د مختصری از دعوی را شرح می دهند و حقی که دارند از طرف مقابل مطالبه می کنند و به وی مهلت می دهند تا ظرف زمانی مشخص این حق را ادا نمایند. بدین مفهوم که قبل از دعوی و شکایت در مراجع قضایی به صورت مسالمت آمیز مشکل راحل نمایند، در غیراینصورت از طریق قانونی اقدام خواهندکرد.

نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که در نوشتن خلاصه اظهارات می بایست نهایت دقت را داشته باشیم و از نسبت دادن جرم یا اکاذیب خودداری کنیم، چرا که می تواند اقرار محسوب شود و امکان دارد در دعوی، شخص مقابل از آن مطالب بر علیه خود ما استفاده کند. بر این اساس مشاور ه با یک وکیل خوب اظهارنامه می تواند در کنار استفاده تجربه ایشان، ریسک این موارد را پایین آورد.

روش های ثبت و پیگیری اظهارنامه

  • درگاه های خدمات الکترونیک قضایی
  • دفترهای خدمات الکترونیک قضایی

برخی موارد مهم ارسال اظهارنامه

در برخی موارد اشخاص موظفند پیش از طرح دعوی در مراجع قضایی، اظهارنامه برای شخص مقابل ارسال کنند به به اختصار به شرح برخی از آنها می پردازیم:

  • در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی: سرایدار،کارگر، خادم و یا هر امانتدار دیگری اگر بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا شخصی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال یا ملک امانی، ازآنجا رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی شناخته می شود. ( بر اساس ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)
  • زمانی که موجر یا صاحبخانه از تحویل مورد اجاره خودداری کند، مستاجر می بایست با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را درخواست کند. ( بر اساس ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر)
  • طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول بکنند و سهم شخص مدیون از منافع شرکت نیز کافی نباشد، ایشان می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. به شرط اینکه حداقل شش ماه قبل، اظهارنامه برای شرکت ارسال کرده باشند. (بر اساس ماده 129 قانون تجارت)