اگر به دنبال یک وکیل خوب سرقفلی در مشهد هستید این متن را بخوانید.

وکیل سرقفلی در مشهد

بارها سردر مغازه ها و روی شیشه ها دیده اید که نوشته سرقفلی این مغازه به فروش می رسد. اینکه سرقفلی چیست و دعاوی مربوط در این موضوع در چه شرایطی رخ می دهد و چه زمانی لزوم یک وکیل خوب سرقفلی حس می شود را در این مقاله بررسی می کنیم.

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به "حق کسب و پیشه یا تجارت" سرقفلی می گویند که در این مورد قانونگذار برای مستاجران این اماکن تجاری حقی در نظرفته بود تا از آنان حمایت کرده باشد. اما اینکه چرا باید قانونگذار از مستاجران اماکن تجاری حمایت کند؟ فرض این را بگیریم که شما مغازه ای را اجاره کرده اید و در ان به کسب و کار پرداخته وبا تلاش فراوان شهرت مغازه را افزایش داده اید و مالک شما را بیرون کند و مجبور باشید به جایی دیگر نقل مکان کنید در حالی که آن مغازه مشهور شده و مالک از این شهرت رایگان به نفع خو استفاده کند در این مواقع قانون گذار این ارزش افزوده ی پنهان برای اماکن تجاری را در نظر گرفته و از حق مستاجران در برابر مالک دفاع می کند. در سال 1376 بر اساس تغییراتی که در قانون اعمال شده بجای حق کسب و پیشه و تجارت از کلمه سرقفلی استفاده شد.

همچنین بخوانید: بهترین وکیل حقوقی در مشهد

حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب پیشه و تجارت به معنی این است که مالک نمی تواند به اجبار مستاجر را از ملک تجاری بیرون کند بلکه بر اساس این قانون قرارداد پس از پایان مدت قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود. و اگر مالک بخواهد به یکی از سه دلیل زیر ملک را تخلیه کند باید حق کسب پیش و تجارت بپردازد.

  • در صورت تخریب و بازسازی ملک
  • به منظور سکونت خود یا خویشاوندان
  • اگر مالک برای شغل خود به ملک نیاز داشته باشد.

سرقفلی چیست؟

بر خلاف قانون حق کسب و پیشه و تجارت پس از پایان مدت قرارداد دیگر به صورت خودکار تمدید نمی شود. و در صورت به توافق نرسیدم مستاجر و مالک باید ملک تخلیه شود. حق سرقفلی نیز به صورت خودکار ایجاد نمی شود و می بایست هنگام عقد قراداد قید شود.

انواع سرقفلی

سرقفلی به دو نوع سرقفلی مجازی و سرقفلی واقعی تقسیم می شود.

  • سرقفلی واقعی

حق سرقفلی یا سرقفلی واقعی به استعداد و امکانت مکان کسب مرتبط است وبه نوع کسب و کار ارتباطی ندارد.

  • سرقفلی مجازی

حق کسب وپیشه یا سرقفلی مجازی به تلاش و حسن شهرت مغازه دار مرتبط است دامد به دست آمده از پیشه با توجه به مقدار سرمایه گذاری با آن دخیل می باشد.

انواع دعاوی سرقفلی

  • در صورتی که ملک تجاری نباشد و مالک اقدام به دریافت سرقفلی کرده باشد که بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 برخلاف قانون است و مستاجر در صورت پرداخت مبلغ می تواند تقاضای استرداد مبلغ را کند.
  • در صورتی که هنگام اجاره مستاجر مبلغی را به عنوان حق سرقفلی پرداخته باشد و در پایان قرارداد سرقفلی ملک چند برابر شده، باشد مستاجر می تواند مبلغ سرقفلی را تعدیل و سرقفلی را مسترد کند.
  • در صورت تقاضای تخلیه ملک توسط موجر به دلایلی که قبلا ذکر شد. بر اساس قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 موجر مستحق الزام تخلیه به مستاجر است و در مستاجر می تواند دعوای استرداد مبلغ سرقفلی را طرح کند.

روند اجرایی پرونده های دعوی سرقفلی

در ابتدا با مشورت یک وکیل خوب سرقفلی در مشهد و بررسی سند و مدارک به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضایی پرداخته و پس از کارشناسی و بررسی رای دادگاه مورد نظر برای پرونده صادر می شود.