اگر به بهترین وکیل فریب در ازدواج نیاز تماس بگیرید.

قبل از اینکه درباره لزوم مشورت با وکیل برای فریب در ازدواج در مشهد صحبت کنیم بگوییم فریب در ازدواج به چه معناست؟ صداقت از کلمه صدق به معنی راستگویی و درستکاری می آید. اساس و پایه زندگی مشترک صداقت و راستگویی می باشد، ولی متاسفانه گاهی ازدواج بر مبنای دروغ و فریب شکل می گیرد و مشکلاتی را برای زوجین به به وجود می اورد که این امر معمولأ با نشانه از امور واهی و معرفی خود به عنوان فردی خاص می باشد، به بیانی دیگر فرد چه زن چه مرد خود را چیزی غیر از آنچه که هستند، معرفی نمایند و به این طریق معرفی ازدواج صورت می گیرد که به آن فریب در ازدواج میگویند. در این مطلب به طور اختصار به توضیح آن و موارد لزوم مشاوره با وکیل فریب در ازدواج در مشهد می پردازیم. قبل از آنکه برای یافتن یک وکیل حقوقی در مشهد برای فریب در ازدواج اقدام کنید بهتر است با برخی مفاهیم و قوانین مرتبط با واژه فریب در ازدواج آشنا شوید.

وکیل برای فریب در ازدواج در مشهد

به شخصی که وکالت پرونده های فریب در ازدواج در شهر مشهد را به عهده می گیرد وکیل فریب در ازدواج مشهد گفته می شود. بدون استفاده از وکیل نیز می توانید برای تنظیم شکواییه و دادخواست اقدام کنید اما داشتن یک وکیل خوب فریب در ازدواج در مشهد به نفع شماست گرچه شما مبلغی را به عنوان هزینه وکیل فریب در ازدواج می پردازید اما در عوض مراحل پرونده سریعتر طی شده و آرامش روحی و روانی بیشتری خواهید داشت به خصوص که داشتن وکیل از حضور غیرضروری شما در دادگاه جلوگیری می کند. همچنین داشتن وکیل باعث می شود شما از تمامی حق و حقوق خود برخوردار شوید. در صورتی که به دلیل فریب در ازدواج قصد طلاق به صورت توافقی دارید می توانید با یک وکیل طلاق توافقی در مشهد مشورت کنید.

شرایط فریب در ازدواج

  • اظهارت دروغ در خواستگاری و وارونه جلوه دادن واقعیت و پذیرش توسط زوجه.
  • شکل گیری عقد و نکاح بر پایه ی فریب
  • عمدی و با علم مسائل غیر واقعی بیان شود به منظور فریب در ازدواج.

مبنا و عناصر جرم فریب در ازدواج

در ادامه  عنصر اصلی در شکل گیری فریب در ازدواج را معرفی می کنیم:

  • عنصر قانونی جرم فریب در ازدواج

قانون گذار در ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی این جرم را معرفی و برای آن مجازات در نظر گرفته است." چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی . تمکن مالی. موقعیت اجتماعی .شغل و سمت خاص . تجرد و امثال آن ئفریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می شود. "اساس این جرم بر پایه فریب و دروغ  استوار است از باب مثال ذکر شده و میتواند امور دیگری نیز باشد و منحصر به موارد مذکور در ماده نمی باشد.

  • عنصر مادی در جرم فریب در ازدواج

رفتار مرتکب (زوج یا زوجه) فریب دادن و دروغ گفتن میباشد که بصورت فعل و یا ترک فعل تحقق میابد مانند اینکه خود را به اوصافی که ندارد معرفی گرداند و یا در مورد عیوبی که دارد سکوت کند و واقعیت را به طرف مقابل نگوید و پس از ازدواج این امور بر طرف مقابل آشکار گردد در اینصورت عنصر مادی این جرم محقق شده است به عبارت دیگر طرف دیگر طرف ازدواج فریب بخورد و ازدواج صورت گیرد

ولی اگه یکی از زوجین قصه برای ازدواج داشته باشد اما طرف مقابل فریب نخورد جرمی محقق نشده است .و مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی و یا اینکه اگر کسی دیگر از قبیل نزدیکان زوجین یا واسطه دو روغی را عنوان کند که طرفین از آن بی اطلاع هستند زوجین مشمول این قانوند قرار نمیشوند زیرا در فریب و دروغ نقشی نداشته اند .

  • عنصر معنوی (روانی) جرم فریب در ازدواج در مشهد

از آنجایی که فریب در ازدواج از جمله جرایم مقید می باشد پس نیازمند نتیجه است و به تبع آن نیازمند سوء نیت عام و خاص  که نیت عام عمد و آگاهی فرد در فریب طرف مقابل برای ازدواج می باشد، بدین صورت که فرد عمدأ اموری که واقعیت ندارد را بیان میکند و سوء نیت خاص عبارت است در قصه فریب دیگر ی یعنی با عمدی که در رفتار دارد قصه فریب دیگری برای ازدواج را دارد و نتیجه که وقوع ازدواج است اتفاق می افتد و جرم محقق میگردد . پس از ازدواج زمانی که دوروغ و فریب آشکار میگردد اگرفریب دهنده زوجه باشد مرد قبل از نزدیکی و ایجاد رابطه ی زناشویی هیچ تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد و اگر قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد به دلیل دارا شدن بلا جهت زن و منشاء باطل این دریافت قابل پس گرفتن و استرداد و اگر فریب دهندهد مرد باشد زن میتواند تمام حقوق قانونی خود را از جمله مهریه را دریافت کند .

نکته ی مهم در مورد این جرم از جرایم غیر قابل گذشت میباشد و در صورت گذشت فریب خورده دادگاه رسیدگی کننده میتواند براساس ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی مجازات را تخفیف دهد.

لزوم مشورت و ارائه وکالت به یک وکیل خوب فریب در ازدواج در مشهد

فریب در ازدواج یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی کیفری و قانونی خانواده می باشد که از طریق طرح دعوی و پیگیری در دادسرای عمومی محل وقوع جرم قابل پیگیری می باشد. به منظور شکایت کیفری و یا تقدیم دادخواست حقوقی و مواردی از این جمله لازم است که با یک وکیل خوب دادگستری در زمینه فریب در ازدواج مشورت نموده و در صورت نیاز وکالت را به ایشان واگذار کنید. شکایت در این مورد نیازمند مستندات و منضماتی می باشد که با وجود یک وکیل خوب و باتجربه فریب در ازدواج به بهترین نحو انجام می شود.