اگر به وکیل خوب ابطال قرارداد در مشهد نیاز دارید این متن را بخوانید.

وکیل ابطال قرارداد در مشهد

در مطالب مربوط به قرارداد های مابین اشخاص، موضوع فسخ و ابطال قرارداد از مهمترین موضوعاتی است که بین مردم و حقوقدانان مهم می باشد. یک وکیل خوب ابطال قرارداد در مشهد با بررسی اسناد و مدارک و شرایط قرارداد می تواند شما را در دعاوی مربوط به این موضوع راهنمایی کند.

ابطال قرارداد و فسخ قرارداد به چه معناست؟

ابطال به لحاظ حقوقی به معنی "نابود کردن یک عمل یا چیزی" است که دارای ارزش حقوقی می باشد. ابطال در معامله به معنی این است که همه شرایط درستی یک معامله وجود دارد، اما از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارد. فسخ قرارداد (وکیل فسخ قرارداد در مشهد) از لحاظ حقوقی به معنی" پایان دادن ارادی به قرارداد" است. یعنی هریک از طرفین این حق را دارند که در مورد ادامه یا ابطال قرارداد تصمیم بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با یک وکیل خوب ابطال قرارداد در مشهد مشورت کنید.

همچنین بخوانید: بهترین وکیل اثبات دعوی در مشهد

عقود لازم و عقود جایز

  • عقود لازم

عقود لازم به قرارداهایی می گویند که متعهدین حق پایان دادن به قرارداد را ندارند و تا زمانی که دلیل قانونی وجود نداشته باشد، طرفین ملزم به قبول تعهدات خود هستند. از انواع عقود لازم به قرارداد خرید و فروش، نکاح و قرارداد اجاره می توان اشاره کرد.

  • عقود جایز

به قراردادهایی گفته می شود که طرفین معامله اجازه دارند هر زمانی که بخواهند بدون تشریفات یا دلیل معینی آن را برهم زنند. از انواع عقود جایز به قرارداد وکالت می توان اشاره کرد. البته باید به این توجه داشت که عقد جایز به این معنی نیست که طرفین هر زمانی که خواستند به تعهدات خود عمل کنند بلکه به این معنی است که تا زمانی که قرارداد پابرجاست طرفین ملزم به انجام تعهدات خود هستند.

حق فسخ قراداد یا خیار فسخ چیست؟

واژه ی خیار در اصطلاح به معنی اختیار است و در قانون، منظور اختیاری می باشد که طرفین برای فسخ معامله دارند. حق خیار فسخ نیاز به توافق یا تراضی طرف مقابل ندارد.

انواع وضعیت حقوقی معامله

  • صحیح

هر معامله دارای شرایط عمومی و خصوصی است. به شرایط عادی که توسط قانونگذار تعیین شده و از شرایط اساسی معامله است، شرایط عمومی گویند. ولی ممکن است طرفین ضمن عقد قرارداد یکسری شرایط عقود معین را ذکر کنند که به آن شرایط خصوصی می گویند. درصورتی که طرفین شرایط عمومی و خصوصی معامله را به درستی رعایت کنند معامله صحیح به حساب می آید.

  • باطل

معامله باطل یا بیع فاسد درست مقابل معامله صحیح می باشد و زمانی اتفاق می افتد که فاقد یکی از شرایط اساسی و عمومی معامله و یکی از شرایط اختصاصی معامله باشد.

  • غیر نافذ

عقد غیر نافذ به معامله ای ناقص گفته می شود، که برخی به آن معامله صحیحی می گویند که برخلاف اینکه تمام شرایط یک معامله صحیح را دارد، اما هنوز کامل نیست و ممکن است به معامله ی باطل تبدیل شود.

آثار فسخ قرارداد چگونه است؟

اثر فسخ، انحلال و از بین رفتن معامله و ناظر به آینده می باشد. به معنی اینکه تعهدات آینده بعد از فسخ را از بین می برد و شرایط و تعهدات قبلی باقی می ماند. اما بعد از فسخ تلاش بر این است تا وضع طرفین معامله به حالت قبل از انعقاد قرارداد برگردد.

چگونگی فسخ قرارداد

توجه داشته باشید که حق فسخ یکطرفه است و نیاز به توافق با طرف مقابل ندارد. اما ممکن است به هر دلیلی طرف مقابل تصمیم شما برای فسخ را نپذیرد، در این صورت می توانید با مشورت با یک وکیل ابطال قرارداد و مراجعه به دادگاه درخواست فسخ قرارداد کنید.