اگر به یک وکیل قاچاق کالا در مشهد نیاز دارید این متن را بخوانید.

وکیل قاچاق کالا در مشهد

اگر کالایی بدون اجازه دولت وارد ایران شود قاچاق کالا حساب می شود. کالایی که مخفیانه وارد یا خارج از کشور شود در علم اقتصاد به ان کالای قاچاق می گویند. وکیل قاچاق کالا در مشهد می تواند شما را از حقوق و قوانین قاچاق کالا مطلع سازد. در این مطلب تعریف، قوانین و مجازات قاچاق کالا را به شما می گوییم.

قاچاق کالا

در کتاب ترمینولوژی حقوق به جابه جایی کالا از مکانی به مکان دیگر که گاهی این دو نقطه دو کشور مختلف است که ه ان قاچاق  خارجی می گویند و گاهی دو نقطه مبدا و مقصد در داخل یک کشور هستند که به آن قاچاق داخلی می گویند.

همچنین بخوانید: وکیل توقیف خودرو در مشهد

                                      وکیل حرفه ای در مشهد 

                                      وکیل کیفری در مشهد

متصدی حمل و نقل و قاچاقچی چه کسانی هستند

بر اساس ماده 37 قانون تجارت: "متصدی حمل ونقل به کسی گفته می شود که در مقابل اجرت جابه جایی کالا را برعهده می گیرد." که در مقررات حمل و نقل بین فرستنده و متصدی حمل و نقل یک قراردادی وجود دارد بر اساس مقررات وکالت است به گونه ای که متصدی با وکالت از فرستنده کالا، وظیفه حمل و نقل کالا را دارد تا آن را سالم به مقصد برساند. اما اگر کالاهایی که مجاز به وارد یا صادر کردن نیستند و خرید و فروششان ممنوع است را معامله کنند به ایشان قاچاقچی می گویند.

قوانین قاچاق کالا

بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا تاریخ 1392، قاچاق ارز وکالا " هر کاری ای ترک کاری که موجب نقض تشریفات قاونونی مرتبط با ورود خروج کالا و ارز شود و بر مبنای این قانون و یا دیگر قوانین، قاچاق به حساب می اید و مجازات دارد. در اصول ورودی و یا هر بخشی از کشور حتی محل عرضه ی ان در بازار داخل کشف گردد." با توجه به این قانون در صورتیکه که شخصی بدون توجه به قوانین و مقررات به صادرات و واردات بیش از نیاز شخصی خود کالاهایی که تشریفات قاونونی دارند را انجام دهد قاچاق کالا انجام داده است و بر اساس قانون با او رفتار خواهد شد. کالا به معنی هر وسیله ای که از نظر عرف، دارای ارز اقتصادی باشد و مردم در قبال آن پول بپردازند.

انواع قاچاق

به طور کلی چهار نوع قاچاق داریم:

 • قاچاق انسان

بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان اگر سن فرد قاچاق کمتر از هجده سال باشد، می تواند موضوع مصادیق محاربه و افساد فی الارض باشد که حکم اعدام دارد.

 • قاچاق کالا و ارز

مجازات این مدل قاچاق بر اساس بند الف ماد 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه یک تا دو برابر ارزش کالای قاچاق را دارد. مجازات قاچاق کالا کمتر از دیگر انواع قاچاق می باشد.

 • قاچاق مواد مخدر

مجازات این قاچاق بر اساس نوع ماده مخدر قاچاق است و از جریمه نقدی تا اعدام است.

 • قاچاق اسلحه

بر اساس ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز " هرکسی مرتکب قاچاق سرد یا گرم جنگی یا شکاری و یا قطعا موثر یا مهمات شود و یا در ساخت و مونتاژ، فروش و توزیع آنها نقشی داشته باشد مجازات زیر را دارد:

 • سلاح سرد شکاری، جنگی و مهماتشان، حبس 6 ماه تا دو سال دارد.
 • سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهماتش و یا قطعات آن، حبس 2 تا 5 سال دارد.
 • سلاح گرم خودکار سبک، مهماتش و قطعات ان، حبس 5 تا 10 سال ا دارد.
 • سلاح گرم نیمه سنگین یا سنگین، قطعات و مهمات آن، حبس 10 تا 15 سال دارد.

انواع کالا

 • کالاهای ممنوع

کالاهایی هستند که ورود و خروجشان بر اساس قانون ممنوع می باشد.

 • کالاهای مجاز مشورط

به کالاهایی می گویند که علاوه بر انجام تشریفات گمرکی بر اساس قانون نیازمند مجوز از مرجع ذی ربط قانونی می باشند.

 • کالا های مجاز

کالاهایی که با انجام تشریفات گمرکی و بانکی می توان آنها را وارد یا خارج کرد.

 

وکیل قاچاق کالا در مشهد و مرجع رسیدی به جرم قاچاق

زمانی که قاچاق کالای ممنوع انجام می شود اگر توسط ماموران دولتی اشد منجر به انفصال ایشان از خدمات دولتی می شود و مرجع صلاح رسیدگی به ان دادگاه انقلاب و دادسرا می باشد. اما سایر پرونده ی قاچاق کالا مربوط به تعزیرات حکومتی می باشند. داشتن یک وکیل قاچاق کالا در مشهد برای جرایم قاچاق کالای ممنوعه که مجازات بزرگی دارند می تواند کمک خوبی به ایشان کند. به دلیل اینکه یک وکیل خوب قاچاق کالا در مشهد با درایت خود و آگاهی از همه ایرادات قانونی می تواند به خوبی از موکل خود در چهارچوب قوانین دفاع کند و  یا می تواند در مواردی تقاضای تعلیق یا تبدیل مجازات را به جریمه نقدی کند.