اگر به بهترین وکیل دیه در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

امروزه با توجه به مسائل مختلفی که در زندگی انسان ها وجود دارد و ممکن است برخی از این مشغله ها موجب به وجود آمدن اختلافاتی در بین افراد شود و در مواردی که فرد نتواند بر خشم خود غلبه نماید و یا به صورت غیر عمد مرتکب جرمی شود که ضرر مالی یا معنوی به شخص دیگری وارد شود، قانون مجازاتی برای مرتکب در نظر می گیرد که یکی از انواع این مجازات پرداخت دیه می باشد که در این اینگونه شرایط داشتن یک وکیل خوب دیه در مشهد می تواند در این امر مثمر ثمر واقع شود. در صورتیکه گرفتار پرونده هایی شدید که به دیه ارتباط دارند، جناب آقای علی ابراهیمی مهر با توجه به سوابقی که در پرونده های حقوقی و کیفری و... که دارند می توانند در این زمینه شما را راهنمایی کنند.

دیه به چه معناست؟

در لغت به معنی راندن می باشد. دیه به مبلغی گفته می شود که به موجب خسارت در قبال رفتاری که ضرر مالی یا جانی به فرد دیگر وارد شده باید پرداخت شود. در مواردی دیه به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفت می شود اما در برخی موارد به جای قصاص متهم ملزوم به پرداخت دیه می شود. در ادامه به معرفی انواع مختلف دیه و مراحل مطالبه دیه می پردازیم. با ما همراه باشید. (وکیل قتل در مشهد)

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه انواع مختلفی چون:

  • دیه قتل

معادل یک دیه کامل انسان که نرخ آن را هرسال قوه قضاییه مشخص می کند. دیه قتل در این مورد که فرد زن یا مرد بوده تقاوت دارد. بدین صورت که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد می باشد.

  • دیه منافع اعضا

 اگر هنگام وقوع جرم عضوی از بدن فرد آسیب ببیند که موجب شود برخی حواس خود را از دست دهد، دیه منافع اعضا به آن عضو تعلق میگیرد. برای مثال اگر به گوش فرد آسیب وارد شود و منغعت گوش که شنیدن است مختل شود، دیه منفعت گوش باید پرداخت شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی انواع دیه منافع شامل دیه شنوایی، بویایی، بینایی، عقل، صوت می باشد.

  • دیه اعضای بدن

 بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکدام از اعضای بدن دیه مختص به خود دارند. در صورتیکه از عضوی که مورد ضربت واقع شده یک عدد در بد وجود داشته باشد، دیه بصورت کامل است اما زمانی که از آن عضو دو عدد موجود باشد (مانند پا) از بین بردن آن نصف یک دیه کامل و از بین بردن هردوی آن عضو دیه کامل را دارد.

  • دیه جراحات

اگر در هنگام وقوع جرم جراحتی به بدن مضروب واقع شود به میزان جراحت شکل گرفته و بر اساس نظر پزشکی قانونی مرتکب ملزوم می باشد دیه جراحات پرداخت نماید.

توصیه ما این است که در چنین شرایطی از حضور یک وکیل دیه در مشهد که باتجربه و کارآزموده در خصوص دعاوی دیه باشد برخوردار گردید، تا با بهره گیر از دانش حقوقی خود مراحل پرونده شما را بهترین شکل پیش ببرد.

 تغلیظ دیه به چه معناست؟

تغلیظ در لغت به معنای تشدید کردن می باشد. اگر قتل در یکی از ماه های حرام و یا در مکانی حرام اتقاق افتاده باشد میزان دیه زیاد می شود به صورتیکه یک سوم به مقدار دیه اضافه می شود. توجه داشته باشید که تغلیظ دیه فقط برای جرم قتل در نظر گرفته می شود و برای جراحات عنوان نمی شود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی مطالبه دیه

  • تصویر مصدق دادنامه
  • تصویر گزارش مرجع انتظامی
  • تصویر نظریه پزشکی قاونی
  • کارت ملی

فرایند مطالبه دیه با شکایت شاکی که می تواند مستقیما از طریق دادسرا اقدام به طرح دعوی نماید و یا با مراجعه به مرجع انتظامی خواستار رسیدگی و پیگیری پرونده باشد، انجام می پذیرد. استفاده از وکیل دیه در مشهد می تواند باعث پیشبرد بهتر پرونده شما شده و روند رسیدگی به پرونده را سرعت ببخشد.